Firmware oppdatering for Olympus E-330 og E-300

Olympus har frigjort firmware oppdateringer for to av sine digitale speilreflekskameraer, modellene E-330 og E-300.

For E-330s vedkommende muliggjøres autofokus selv i kontinuerlig bildesøking på LCD skjermen i makroinnstilling. I tillegg forbedres eksponeringspresisjonen i begge kameraer i makro og ved fotografering med spot måling. Begge firmware oppdateringer er tilgjengelige for umiddelbar nedlasting.

Pressemelding fra Olympus Norge AS:

E-330 og E-300 brukere kan igjen nyte godt av Olympus ettersalgsservice. Med siste firmware oppdatering for disse Fire Tredels systemkameraer har yteevne blitt forbedret for enda mer tilfredsstillende fotograferingsopplevelse.

Hovedforbedringer i Olympus E-330 Firmware Versjon 1.2:
  • AF er mulig i kontinuerlig bildesøking i Makro:
    • Ved å trykke på AEL/AFL knappen, vil speilet stilles i nedre stilling og AF aktiviseres før speilet går tilbake til øvre posisjon og muliggjør kontinuerlig søking på LCD skjermen.
  • Forbedret eksponeringspresisjon:
    • Nøyaktighet i eksponeringsmåling er forbedret for bilder som tas i makro og ved bruk av spot måling.
Hovedforbedringer i Olympus E-300 Firmware Versjon 1.4:
  • Forbedret eksponeringspresisjon:
    • Nøyaktighet i eksponeringsmåling er forbedret for bilder som tas i makro og ved bruk av spot måling.
Både E-330 firmware oppdatering til 1.2 og E-300 oppdatering til 1.4 er tilgjengelige for nedlasting. For å installere er det bare å åpne Olympus Master / Olympus Studio software, koble kameraet til komputer og logge seg på Internet. Velg Oppdater Kamera funksjon fra Online Service Meny i Olympus Master / Olympus Studio software og oppdateringen vil starte umiddelbart.

Kommentarer