Redningspakke for digitale bilder

Er du blant dem som opplever at feriebildene på det digitale kameraet plutselig slettes ved en feiltagelse. da er du med på å skape et marked som datasikkerhetsselskapet Ibas og Fototek ønsker å betjene.

Selskapene lanserer en redningspakke for digitale bilder, som et resultat av at stadig flere mennesker spør sin nærmeste fotohandler om hjelp til å gjenskape digital bilder som er gått tapt.

- I hektiske perioder er det mange som ved en feiltagelse sletter bilder som skulle vært bevart, i stedet for å lagre dem sikkert. Andre mister apparatet i vann, eller skader det ved fall eller støt. Men det er altså mulig å gjenskape opptil 100 prosent av de tapte bildene bare man behandler kameraet og minnebrikken riktig etter at uhellet har inntruffet, sier Lars Løfsgaard, leder for Ibas kundesenter.

Prisen på redningspakken er temmelig stiv: 995,- inkl. mva. Men hvis bildene ikke lar seg redde er det kostnadsfritt for kunden.

Gode råd og tips for tapte digitale bilder
Dersom uhellet skulle inntreffe har Ibas utviklet noen enkle råd og tips for hvordan du bør håndtere kameraet og minnebrikken. Riktig håndtering etter uhell øker sjansene for en vellykket rekonstruksjon.
  1. Når du ikke får kontakt med minnebrikken:
    • Ikke forsøk å ta nye bilder
    • Ikke formater

  2. Når du har slettet alle bildene eller enkelt bilder:
    • Ikke ta flere bilder, nye bilder kan ødelegge de gamle bildene ved at de "overskrives"
    • Ikke prøv å "redde bildene selv". Hvis du ikke lykkes, minimeres sjansene for profesjonell hjelp.

Photo Recovery fra Ibas - gjenskaper dine digitale bilder.

Kommentarer