HiL vurderer nedleggelse av Filmvitenskap-studiet

Viktige institusjoner for filmformidling i Norge er inne i en eksistensiell krise. Nå varsles enda et skudd for baugen til filmkulturen her i landet: Høgskolen i Lillehammer (HiL) vurderer å legge ned studiet for film- og fjernsynsvitenskap.

Dagsavisen skriver om saken, som springer ut av et forslag om å fjerne hele avdelingen på grunn av «fallende studenttall de seneste årene».

«Norge er en moderne, ganske sofistikert kulturnasjon. […] Det er et stort paradoks at man ønsker å legge ned film- og TV-vitenskap samtidig som vi bruker stadig mer tid på film, TV og streaming,» sier dr. philos. i filmvitenskap Søren Birkvad til Dagsavisen. Birkvad er førsteamanuensis ved avdelingen på Høgskolen i Lillehammer, som ved siden av filmvitenskapsstudiet på NTNU i Trondheim, er det eneste studietilbudet av sitt slag i Norge.

«Vårt fag står i en kritisk undersøkende forskningstradisjon som skiller seg klart fra den kommersielle kulturformidlingen og fandom-kulturen vi ser mer og mer av i dag. Det er en statlig forpliktelse å opprettholde og styrke den nasjonale kulturen i møtet med den globale mediekulturen,» fortsetter Birkvad.

Kilde: Montages

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar