Saksøker museer for tyveri av dronningbilder

Foto: Gunnar Høst Sjøwall / Digitalt museum
Nettsiden illustrerer i og for seg problemet. Det er gjort rede for funnet, men man har tydeligvis ikke vært oppmerksom på hvem som er den opprinnelige fotografen.
Fotograf-firmaet Sjøwall i Oslo var visstnok i dialog med Nasjonalmuseet om bevaring av bedriftens samling. Nå kan det virke som om pipen har fått en annen lyd, da firmaet har tatt ut stevning mot Folkemuseet. I tillegg er det sendt prosessvarsel til Oslo Museum. Flere museer er kontaktet og gjort oppmerksomme på at de har tilgjengeliggjort historiske bilder som ifølge Sjøwall er deres eiendom.

Museene har blant annet lagt ut bilder av Dronning Maud, tatt i 1929 av Gunnar Theodor Sjøwall. Her falt jeg litt av, gitt at Sjøwall døde i 1945 – dvs for mer enn 70 år siden. Men saken har versert en stund.

Digitalt museum ser imidlertid ut til å ha gjort noen åpenbare tabber. Flere av bildene er ikke kreditert, og i enkelte tilfeller være gitt en Creative Commons-lisens. En slik lisens er det bare rettighetshaveren som kan gi bildet.

Det interessante spørsmålet er imidlertid hvor grensene går for hva som skal regnes for åndsverk og hva som kun er fotografiske bilder. Sjøwalls advokat, Hans Marius Graasvold, konkluderer med at alle bildene tilfredsstiller lovens krav til verkshøyde, som er kriteriet for at fotografier skal ha beskyttelse som åndsverk.

– Her er det omfattende kreativ og skapende innsats under forberedelser, ved fotografering og etterpå. Sjøwall gjorde mye av sitt arbeid i mørkerommet. Her er det åndsverk i flere lag. Hvis ikke disse bildene er åndsverk, har jeg vanskelig for å se at noe portrett er det, sier Graasvold.

– Museene hevder at bildene ikke er for åndsverk å regne. Det mener jeg vitner om manglende respekt for kunst og dens opphavsmenn. Jeg må si jeg er sjokkert av hvordan en kulturinstitusjon som Folkemuseet forvalter det de har i arkivene sine og hvordan de i dette tilfellet velger å forholde seg til åndsverksloven, sier Eva Sjøwall til Dagbladet.

Opphavsrett er komplisert. Kongehuset kan åpenbart henge sine familebilder på veggen hjemme, men kan de lage en kopi som publiseres på nett?
Eva Sjøwall forteller at bakgrunnen for saken er ønsket faren, fotografen Gunnar Høst Sjøwall, uttrykte før han døde: At det ble ryddet opp i misbruk av bildene hans på internett.

Advokat Hans Marius Graasvold kaller saken «svært alvorlig».

– Når de har valgt å ta ut en stevning, er det naturligvis fordi de ønsker å få betalt for bildene. Men de har også en prinsipiell interesse i å få korrigert holdingen om at dette ikke er materiale som er beskyttet av åndsverksloven, sier Graasvold.

Leder av publikumsavdelingen ved Norsk Folkemuseum, Paal Mork, forteller at museet sitter på en samling på hundretusener av historiske bilder. Å gjøre den norske fotoarven mest mulig tilgjengelig er en del av museets samfunnsoppdrag.

Kilde: Dagbladet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar