«Superman Comes To the Supermarket»

I 1960 fikk Norman Mailer i oppdrag å dekke John F. Kennedys presidentkampanje for magasinet Esquire. Resultatet ble et klassisk bidrag innen politisk journalistikk og et av de første innen såkalt new journalism. Nå gjenutgis teksten i en ny praktbok fra Taschen, illustrert med bilder som gjengir kaoset og begeistringen omkring Kennedy. Nyutgivelsen er i realiteten vel så mye en fotobok, siden Mailers artikkel bare utgjør rundt 80 av de tilsammen 370 sidene.

Mailer kalte teksten «Superman Comes To the Supermarket», noe som henspiller på nettopp det imaget Kennedys rådgivere ønsket å skape: En som handlet i butikken og spiste på veikroer som en hvermannsen. Bildene i denne nye utgivelsen viser imidlertid kassadamenes euforiske blikk bak Kennedys rygg, henførte damer som hviler hodet på armen til en politimann bak veisperringene, enorme menneskemengder som møter opp for å få et glimt av JFK.

Bildene gir en ny og annerledes leseopplevelse som er lett å glede seg over. Ikke minst bidrar de mange bildetekstene og Mailers egne kommentarer til teksten.

Fans av nyjournalistikken har dessuten mer å glede seg til: Boken er den første i rekken av flere utgivelser fra Taschen som feirer sjangeren og dens foregangsfigurer.

Kilde: Aftenposten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar