Nytt studium i Digital Visual Design

Den norske filmskolen lanserer en ny linje til høsten som skal integreres med de eksisterende sju linjene. Digital Visual Design er anvendelsen av digitale verktøy både for å skape bilder som ellers ikke hadde vært mulig, og for å kombinere tradisjonelle med nyskapende teknikker på innovative måter.

De første 15 år av 2000-tallet har vi sett en voldsom utvikling i mulighetene filmskapere har for å anvende digitale verktøy, Med disse mulighetene har det vokst frem et behov for en ny kunstnerisk disiplin på filmteamet: den som anvender disse verktøyene og teknikkene for å gi sitt kunstneriske bidrag til filmen. Utviklingen viser et behov for en selvstendig kunstner sidestilt fotografen og scenografen som kan ta et kreativt medansvar for realiseringen av filmfortellingens visuelle uttrykk.

En digital visual designer (DVD) skal ha et bredt overblikk over tradisjonelle og digitale teknikker for bildemanipulasjon og skapning. Vedkommende vil jobbe med regissøren, fotografen, scenografen og produsenten i planleggingsfasen når det besluttes hvilke teknikker som gir det beste kreative resultatet for filmen, og som kan løses innenfor de økonomiske rammer som er.

En digital visual designer må således ha en bred oversikt over fagfelt som modell- og miniatyrbygging, effektsminke, pyroteknikk, bruk av dyr, og stunts i tillegg til å kjenne til både muligheter og begrensninger i digitale teknikker som motion capture, CGI, animasjon, med mer.

Kilde: Høgskolen i Lillehammer

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar