Tredimensjonal redigering i todimensjonale bilderPhotoshop og andre bilderedigeringsprogrammer blir stadig bedre til å menipulere elementer i et bilde, men de fleste av disse endringene er begrenset til to dimensjoner (endre størrelse, rotering, reposisjonering, etc.).


Forskere ved Carnegie Mellon forsøker å gjøre redigering i  tre dimensjoner. de oppnår dette ved hjelp av en teknikk som sammenligner 2D-objekter i et vanlig bilde med 3D-modeller, som finnes fritt tilgjengelig på nettet. Resultatet er at de kan manipulere en del av bildet som om det var et ekte, tredimensjonalt objekt. på denne måten  kan de også hente frem vi kler, og deler av objektet som ikke var synlig i det opprinnelige bildet.


Via Engadget

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar