Enklere for de som vil bruke quadcopter

Foto: Carsten Frenzl
For å gjøre det enklere for operatører av mindre ubemannede luftfartøy har Luftfartstilsynet utarbeidet en forenklet mal for håndbok. Denne gjelder kun for de operatører som kun flyr visuelt og med fartøy inntil 2 kg.

Den enkelte operatør er ansvarlig for å tilpasse dokumentet slik at det bidrar til at operasjonene kan gjennomføres innenfor et akseptabelt risikonivå. Det er spesielt fokus på tiltak for å ivareta sikkerheten for tredjepart og andre brukere av luftrommet.

Begrepet "RPAS-Remotely Piloted Aircraft System", benyttes som en undergruppe av "UAS-Unmanned Aircraft systems", for å beskrive at det i disse systemene er en person som til enhver tid har kontroll på det fjernstyrte luftfartøyet. Foreløpig er sivile UAS operasjoner begrenset til "Remotely Piloted" systemer.

Se også Luftfartstilsynets FAQ.

Kilde: Luftfartstilsynet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar