Årets bilde 2013

Pressefotografenes Klubb (PK) arrangerer hvert år ÅRETS BILDE. Årets Bilde er en foto- og videokonkurranse til fremme av det journalistiske bildet. Bare medlemmer av PK kan delta.

Leveringsfrist for Årets Bilde 2013 er søndag 12.januar 2014 klokka 23.59. Dette gjelder også for video/ multimedia. Konkurranseresultatet offentliggjøres og ÅRETS BILDE kåres på premieutdelingen som finner sted på Victoria scene i Oslo fredag 21. mars.

Det konkurreres I følgende grupper:

 1. Nyhet (NY) (enkeltbilde)
 2. Nyhet reportasje (NYR) (3-8 bilder)
 3. Dagligliv i Norge (DA) (enkeltbilde)
 4. Sport Action (SA) (reportasje /enkeltbilde)
 5. Sport feature (SF) (reportasje/enkeltbilde)
 6. Portrett (PO) (enkeltbilde eller serie inntil 8 bilder)
 7. Mennesker/Åpen klasse (ME) (enkeltbilde)
 8. Natur og miljø (NM) (enkeltbilde)
 9. Årets dokumentar/ reportasje utland (UTD) (ubegrenset antall bilder)
 10. Årets dokumentar/ reportasje inland (IND) (ubegrenset antall bilder)
 11. Årets nyhetsvideo (maks 5 minutter)
 12. Årets videoreportasje (maks 10 min)
 13. Årets dokumentar/multimedieproduksjon/serie (åpen klasse)

Supplerende tekst til kategoriene

1. NYHET (enkeltbilde). Beste nyhetsbilde.

2. NYHET REPORTASJE (3 – 8 bilder). Beste nyhetsreportasje.

3. DAGLIGLIV I NORGE (enkeltbilde). Beste bilde hentet fra hverdagslivet i Norge.

4. SPORT ACTION. Beste sport action enkeltbilde / actionserie. Enkeltbilder og reportasjer konkurrerer på lik linje i denne gruppen. I actionserie er maks antall bilder 8.

5. SPORT FEATURE. Beste sport feature enkeltbilde / featurereportasje. Enkeltbilder og reportasjer konkurrerer på lik linje i denne gruppen. I featuresereie er maks antall bilder 8.

6 . PORTRETT (enkeltbilde/serie). Beste portrett/beste portrettserie (maks 8 bilder i serie).

7. MENNESKER / ÅPEN KLASSE. Et eller flere mennesker i et miljø. Konkurransens åpne klasse hvor bidrag som ikke passer i de øvrige klassene kan sendes inn.

8. NATUR OG MILJØ (enkeltbilde). Beste bilde som fokuserer på natur og/eller miljø.

9. ÅRETS DOKUMENTAR/REPORTASJE UTLAND (ubegrenset antall bilder). Beste dokumentar/reportasje i flere bilder fra utlandet som sammen danner et helt og selvstendig bildejournalistisk arbeid.

10. ÅRETS DOKUMENTAR/REPORTASJE NORGE (ubegrenset antall bilder). Beste dokumentar/reportasje i flere bilder fra Norge som sammen danner et helt og selvstendig bildejournalistisk arbeid.

11.NYHETSVIDEO. Beste nyhetsvideo, inn- og utland (maks 5 minutter). Foto må være gjort av PK-medlem.

12. VIDEOREPORTASJE. Beste videoreportasje, åpen klasse (maks 10 minutter). Foto må være gjort av PK-medlem.

13. ÅRETS VIDEODOKUMENTAR/MULTIMEDIAPROSJEKT/SERIE (ÅPEN KLASSE) Foto og/eller video må være utført av PK-medlem. Videodokumentar/multimediaprosjekter (maks 30 minutter) og web-TV-serier (maks 30 minutter pr episode). Multimediaprosjekter, ferdige webproduksjoner, web-TV-serier. Dette er den åpne videoklassen der innsendte bidrag kan være gjort i samarbeid med flere, men hoveddelen av foto/video skal være gjort av PK-medlem.

2c. Kriterier for video/multimedia

A. Produksjonen skal være dokumentarisk.

B. Foto må være gjort av medlem i PK. Redigeringshjelp er tillatt, men det må opplyses hvem som har gjort hva i produksjonen.

C. Enkeltepisoder i kategori 13 kan være maks 30 minutter.
 Er du i tvil ta kontakt på styret@pk.no

D. Videobidrag sendes inn ved å sende lenke til ferdig produksjon, eventuelt dropbox-lenke eller lignende til videofil. Alternativt kan du laste opp på medieserver (se info lenger ned). Lenker og info om video/multimediprosjektet sendes til styret@pk.no og merk emnefeltet med Årets bilde – videolenke. Skriv også navn og medlemsnummer til medlemmet som sender inn inn bidraget, hvilken kategori bidraget skal delta i og info hvem som har gjort hva i produksjonen.

E. Produksjonen må være fra konkurranseåret, eller være publisert da.

F. Bidragene i videokategoriene er ikke anonymisert.

3. Juryen skal premiere EN vinner i hver gruppe samt kåre Årets Bilde. Årets Bilde skal være ETT enkelt bilde, som hentes fra gruppevinnerne. I hver gruppe bør tre bilder/reportasjer premieres .
Juryen kan også premiere/honorere spesielle bilder hvis dette er ønskelig ut fra situasjonen, som f.eks. det morsomste bildet uansett gruppe, osv.

4. Juryen kan bestå av inntil fem personer – oppnevnt av PKs styre.

5. Samme enkeltbilde kan ikke sendes inn i flere grupper. Maksimum tre enkeltbilder fra gruppene 2, 4, 5, 6, 9 og 10 kan sendes inn i gruppene for enkeltbilder. En egen kopi må da lages og sendes inn i den aktuelle gruppen. Innsendte bilder må være klarert for offentliggjøring.

Dersom et bilde har deltatt i konkurransen tidligere år kan det ikke delta igjen.

6. Farge- og sort/hvit-bilder konkurrerer på lik linje. Bilder må være tatt i det konkurrerende kalenderår, bortsett fra i gruppe 5, 6, 9 og 10 dersom et prosjekt har gått over flere år. Betingelsen er da at dokumentaren/reportasjen må være avsluttet i konkurranseåret. Informasjon om dette må gis, se punkt 7.

7. Alle bilder skal sendes inn anonymt – bortsett fra PKs 5-sifrede medlemsnummer. Alle bilder skal KUN sendes inn digitalt. Dessuten skal gruppe, tittel/motto og årstall for fotografering bekreftes. En kort, klargjørende tekst skal også skrives (navn på personer, sted, situasjon ol.). Se egne retningslinjer for digitallevering.

Det skal også opplyses om hva som er originalmaterialet, film/digitalt. Det totale antall innsendte bilder fra en deltager er ubegrenset.

Dersom en innsender har skiftet fast arbeidsgiver i løpet av året, bes det opplyst om hvilket presseorgan et bilde/bildene skal krediteres med sammen med fotografens navn. Dette gjøres ved å sende en egen kopi av bildet til styret@pk.no.

8. Bildefilene må ikke overstige 10 Mb etter lagring og leveres i JPEG. Oppløsning 300 dpi.

9. Innsenderen forplikter å stille originalmaterialet til disposisjon i forbindelse med offentliggjøringen og presentasjonen av Årets Bilde-konkurransen, samt for Årets Bilde-boken og utstillinger knyttet til Årets bilde-konkurransen. For annen bruk av bildene må brukeren avtale betingelser med fotografen/rettighetshaveren.

10. Alle innsendte bilder forblir i PKs varetekt etter konkurransen for arkiv og som grunnlag for kommende utstillinger og liknende.

11. Bilder som ikke oppfyller kravene i disse statuttene, deltar ikke i konkurransen.

12. De innsendte bilder gjennomgås av representanter for PKs styre som tilrettelegger dem for juryen.

13. PK står uten ansvar for ødelagt eller bortkommet bildemateriale.

14. Konkurranseresultatet offentliggjøres på premieutdelingen.

15. Manipulerte bilder, sammensetning av flere fotografier til et bilde og dobbeleksponeringer er fratatt muligheten til å delta i konkurransen. Manipulasjon og/eller justering av bildene er underlagt følgende restriksjoner: Originalbilde (film eller digitalfil) må aldri forandres unntatt aksepterte mørkeromsteknikker som beskjæring, lyshet (brightness), kontrast og fargejustering, oppletting og nedtoning (burning and dodging).

Kilde: Fotojournalisten

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar