Hvordan blir oppdaget som fotograf

Videoen nedenfor forteller om hvordan en profesjonell bildekjøper finner fotografer, hvordan en får kjøperens oppmerksomhet med, og hva den potensielle bestilleren ser etter med en fotografs hjemmeside. Utgangspunktet er amerikanske forhold, men de er nok ikke helt ulike de norske.Se også "What Buyers Want from Photographers" fra PhotoShelterResearch. Dette er en gratis rapport som forteller en del om hva de mest innflytelsesrike bildekjøpere ser etter. Nyttig å få med seg for enhver fotograf.

Via PhotoShelter Blog

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar