Fotoskatter til Nordic Light

”En Mand fra Ladevik Præstegjeld,
Yttre Sogn. Nyere Dragt”, 1860-tallet.”
Marcus Selmer (1819-1900) 
Fra Preus Museum i Horten har Nordic Light fått låne verdifulle klenodium. På 1860 tallet var det kun mulig å ta svart hvitt bilder. Eneste mulighet for å få fotografier i farger, var ved å farge bildet selv, for hånd. Selmers draktbilder (i alt 129 stk) er blitt stående som en hjørnestein i norsk fotohistorie.

Apotekeren Marcus Selmer innvandret til Bergen i 1852 fra Danmark. Han daguerreotyperte folkedrakter allerede fra 1853 og brakte denne viktige motivkretsen fra daguerreotypiets metallplater over i den nye papirbaserte fotografiske teknikken fra omtrent 1857. En rekke av motivene er gjentatt i begge teknikkene, noe som innebærer at han må ha avfotografert dem fra daguerreotypi og kopiert dem på papir.

I enkelte motiver har Selmer i denne prosessen byttet ut bakgrunnen ved å klippe ut figuren og klistre denne inn i et nytt bilde. Dermed kan vi si at både overgangen til papirbaserte fotografier og det manipulerte fotografiets historie i Norge innledes med denne serien.” (Sitert fra Jonas Ekeberg og Harald Østgaard Lund (red): 80 millioner bilder. Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005, s. 56, Press Forlag 2008.
Det eldste originale fargefotografiet (1907)
Levanger Museum låner ut en liten skatt til årets festival. Det eldste fargefotografiet er av en skiløper, navnet er ukjent. Men, han er fotografert midt i Brusvebakken på Levanger. I bakgrunnen ses husene som lå langs Gamle Kongevei.

Kopien er laget etter en gammel metode som kalles Pinatypi, som kom på markedet omkring 1907. Denne måten å bearbeide bildene på var ganske arbeidskrevende og ble lite brukt. Men, til gjengjeld ble det brukt et særdeles stabilt fargestoff. Det er sannsynlig at det på de 104 årene som er gått siden denne kopien ble klaget, har fargene endret seg svært lite. Fordelen med Pinatypi framfor andre metoder, var at det gikk an både å forstørre og forminske.

Kilde: Nordic Light

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar