10 fotografer er valgt ut til Norwegian Journal of Photography

Fritt Ord og NJP-redaksjonen har fått inn svært mange gode søknader om deltakelse i denne første utgaven av Norwegian Journal of Photography. Boka, som vil bli utgitt høsten 2012 og lanseres internasjonalt, vil bli til på bakgrunn av en prosess hvor de valgte fotografene følges opp gjennom masterklasser og personlig veiledning. Underveis vil work-in-progress bli tilgjengelig på www.njp.no. Norsk dokumentarfotografi har hatt en markant nivåhevning de siste 10-15 årene, og det er åpenbart at flere enn de ti kunne vært valgt. Når vi har falt ned på disse ti, er det fordi vi tror at nettopp disse har den fotografiske kvaliteten og engasjementet som kreves i slike prosjekt som skal gå over tid. Samtidig velger vi oss disse ut fra en vurdering av at denne gruppen til en viss grad utfyller hverandre og vil dra nytte av hverandres erfaringer og ulike tilnærmingsmåter. Sist, men ikke minst, er disse i en situasjon hvor muligheten for å ta steget ut internasjonalt med arbeidene, vil være av potensielt stor betydning.

Med Norwegian Journal of Photography (NJP) etablerer Fritt Ord i samarbeid med fotografene og billedredaktørene Rune Eraker, Laara Matsen og Espen Rasmussen et forum for uavhengig dokumentarfotografi. NJP vil utgi en bok i stort format som tar sikte på å presentere det ypperste innenfor norsk dokumentarfotografi. En arena hvor uavhengige fotografer som arbeider i feltet mellom det tradisjonelle pressefotografiet på den ene siden og kunstfotografiet på den andre, kan få vist frem sine prosjekter i sin fulle bredde. Et miljø som kan oppmuntre og kritisere arbeidene.

De fotografene vi har valgt er:

Andrea Gjestvang
En klar stemme og en fotograf som de siste årene har vist enorm fremgang. Gjestvang har en tydelig egen stil – ren, enkel, men samtidig innholdsrike bilder med sterke øyeblikk og gode portretter. Måten å bygge opp serier/reportasjer på er gjennomført og overbevisende. Prosjektet er interessant og allerede påbegynt. NJP-redaksjonen mener fotografen er inne i et prosjekt som det både er viktig å fortelle, og som vil fortsette å utfordre og utvikle fotografen.

Eivind H. Natvig
Natvig er en av fotografene som viser at han er i ferd med å utvikle sitt eget tydelige bildespråk. Han opererer i rommet mellom reportasjefotografiet og kunstfotografiet, og bildene hans er med på å utforske nettopp dette rommet. Redaksjonen mener også at Natvigs prosjekt om Norge kan gi spennende fotografiske resultater, og bidra til å utvikle fotografen videre både visuelt og som historieforteller.

Ellen Lande Gossner
Gossner er en intim og engasjert historieforteller med et prosjektforslag som tydelig viser at hun er en fotograf som vil jobbe innenfor mer spesifikke rammer enn de andre fotografene. Hun bruker tid på å tilnærme seg et stille og tilbaketrukket miljø, samtidig som hennes bilder, ofte tatt med et 6x6-format kamera, har en direkte og liketil stil.

Helge Skodvin
Skodvin har en stil og et bildeuttrykk som skiller seg fra resten av deltakerne. Fotografen har funnet en retning innen sitt fotografi som er gjennomarbeidet, og som passer godt til prosjektet han jobber med. Bildenes rene form og obsererende kvaliteter understreker det absurde og humoristiske i hans prosjekt. Selve prosjektideen, som allerede er påbegynt, er original og ser Norge med nye øyne.

Ingvild Vaale Arnesen
Arnesen har et røft og utfordrende bildespråk i svart/hvitt, i grenselandet mellom kunst og reportasje. Bildene er nære og såre, eksperimentelle og utfordrende. Arnesen vil jobbe med et prosjekt om tenåringer, hvor nettopp denne nærheten til objektene trengs. NJP-redaksjonen mener hennes tilnærming til fotografiet vil bidra til spennende diskusjoner og inspirasjon i gruppen, samtidig som vi tror hun vil utvikle seg i møtet med andre stiler og tilnærmingsmåter.

Karin Beate Nøsterud
Hennes fotografier er først og fremst svært intime; det er tydelig å se i bildene til Nøsterud at hun er engasjert og svært nær de hun fotograferer – på alle plan. Dette er en styrke hos henne som NJP-redaksjonen mener er svært viktig. Fotografen leverer en imponerende sterk portfolio; vi tror hun har alle forutsetninger for å gjennomføre et så vidt vanskelig prosjekt.

Linda B. Engelberth
Hennes fotografier er nære og intime; hun er en fotograf som er i ferd med å finne sitt eget uttrykk. Prosjektet om romfolket, skildret både i Romania og i Norge, har hun allerede jobbet med en lang stund. Hun har på en sjelden måte kommet innenfor et relativt lukket miljø som ofte ikke lar fremmede komme innpå seg. Engelberth er også på god vei til å fortelle historier på sin egen måte, noe redaksjonen i NJP mener det er spennende å jobbe med videre.

Marie Sjøvold
Fotografen arbeider med et uttrykk som tydelig henter inspirasjon både fra dokumentar- og kunstfotografiet. Redaksjonen er betatt av hennes måte å utfordre betrakteren på med sine bilder. Sjøvold jobber med sterkt personlige ideer, og lar oss bli med inn i situasjoner og historier som enkelte ganger kan føles ubehagelige. Dette er en måte å bruke fotografiet på som NJP mener overskrider det mange forbinder med dokumentargenren, men Sjøvold forteller likevel en meget god historie med sine bilder. Sjøvolds prosjekt er originalt og utfordrende.

Monica Larsen
Fotografen viser en klar vilje til å utvikle seg, og har en rekke gode fotografier som gjør at dette prosjektet og hennes portfolio peker seg ut som en sterk kandidat. Prosjektet til Larsen grep redaksjonen umiddelbart, og er en spennende måte å se det norske samfunnet på anno 2011. Det er et prosjekt som hun har arbeidet med i over ett år, og hvor det langsiktige engasjementet trer tydelig fram. Samtidig knytter hun sammen norske forhold med områder og mennesker som bor på den andre siden av jorden på en intelligent måte.

Oddleiv Apneseth
Fotografen er en av Norges fremste fotografer, med et helt eget blikk for bl.a. å portrettere mennesker i deres miljø. Han har gjennomgående sterke bilder, både når det gjelder innhold, komposisjon og journalistikk. Apneseth velger prosjekter i sine nærområder, noe som gir fotografen spesielle utfordringer, men også fortrinn i sin tilnærming til historien. Hans erfaring, bildespråk og evne til å gjennomføre større prosjekter er avgjørende og vil være et viktig bidrag til alle i gruppen.


Fritt Ord

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar