Komposisjon

Å velge motivutsnitt går ut på å se etter det som forener og samler blant det spredte og tilfeldige. Motivet skal først fange fotografens interesse og oppmerksomhet. Utsnittene vi velger er filtrert gjennom vårt blikk, bearbeidet ved hjelp av vår kulturelle, intellektuelle og emosjonelle bagasje og spisset via den agendaen vi har.

Fotografens oppgave er å fastholde og frembringe noe av allmenn interesse. Fotografen bruker fotografiet til å kommunisere med betrakteren. Prosessen med å fotografere handler derfor ofte om å søke etter enhet i mangfold og å finne orden i kaos.

Litt forenklet kan man si at det skjer gjennom fem faser:

1. Å se
2. Å fange (eksponere)
3. Å fremkalle
4. Å presentere
5. Å tolke

Gjennom alle disse fasene kan en kompositorisk tankegang være tilstedeværende.

Kilde: Foto.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar