Panasonic GH2 1:1 crop mode MACRO

Jeg har tidligere omtalt Panasonic GH2 og mulighetene dette kameraet gir for økt teleeffekt ved videoopptak, ved å utnytte en mindre del av sensoren. Dette kan som vi ser også brukes for å oppnå ekstrem makro.Andrew Reid on Vimeo

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar