Panasonic GH2 med "EX Tele"

Digitale fotoapparater med videomuligheter har gjerne en sensor som er i stand til å fange bilder på 12-18 megapiksler. dette er langt i overkant av hva en trenger for å filme med høyeste tilgjengelige videokvalitet (1920X1080) som gir enkeltbilder på 2 megapiksler. Kameraene må derfor gjøre en omfattende nedskalering av bildene. Foredelen med disse kameraene er at de store bildebrikkene gir en mye lavere dybdeskarphet, sammenlignet med brikker i tradisjonelle videokamera. De store bildebrikkene gir dermed en mer "filmatisk" følelse, noe mange vet å verdsette.

De store bildebrikkene åpner imidlertid også for en annen mulighet. Dersom en kun benytter de to nødvendige megapikslene midt på sensoren oppnår man den samme effekten som om man økte den optiske brennvidden (da ved bruk av hele sensorarealet).

Panasonics GH2 har impelmentert dette i form av det de kaller EX Tele. Ved opptak i 1920X1080 HD (inkludert 24P Cinema-modus), blir altså GH2s sensor, på 4608 x 3456 piksler, "beskåret" til 1920x1080. Dette har flere implikasjoner, og nesten alle er positive.

For det første blir det ikke lenger nødvendig å nedskalere bildet som kommer fra sensoren. Dernest ender bildet opp med en cropfaktor på 2,6 i forhold til Micro Four Thirds format. I utgangspunktet har MFT en cropfaktor på 2 i forhold til fullformat, noe som gir en total cropfaktor på 5,2. I praksis betyr dette at den nye 100-300mm-zoomen tilsvarer 520mm-1560mm, i forhold til fullformat, med EX Tele aktivert. Da begynner vi å snakke!

Selv med 14-140 blir det et ganske formidabelt zoomområde, som strekker seg helt opp til tilsvarende 728mm.

Fordi det eneste som skjer er en beskjæring av bildeutsnittet blir det ikke noe kvalitetstap, slik konsekvensen ville vært dersom man skulle oppnå det samme ved hjelp av en telekonverter. Skjønt ved høyere ISO kan nettopp nedskaleringen bidra til å redusere støy i bildet, men opp til ISO 320 er ikke dette synlig i det hele tatt.

Ifølge Michael Reichmann snakker vi her om en "gratis lunsj" :)

Panasonic GH2 1:1 Mode Revealed

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar