Lag HDR online


En tjeneste med det klingende navnet YoHDR lar deg laste opp tre eksponeringer av samme motiv, som så konverteres til et HDR-bilde.

HDR (High Dynamic Range) er en teknikk som brukes for å skape fotografier av scener med både svært lyse og svært mørke partier uten at resultatet blir vasket ut eller for mørkt. De ferdige resultatene ksn bli ganske flotte.

Teknikken går ut på å ta flere bilder av samme motiv med forskjellige eksponeringer. Disse bildene blir deretter kombinert på en måte som gjør at en oppnår god eksponering over hele bildet.

Tidligere måtte du laste ned og installere dedikert programvare for å oppnå dette, men med YoHDR kan du nå gjøre dette på Internett - last opp bilder og få resultatet umiddelbart.

En kjapp test viser at dette fungerer noenlunde brukbart:


Disse tre bildene, tatt ut av kontorvinduet, ender dermed opp med dette:


De tre opprinnelige eksponeringene er nok ikke det aller beste utgangspunktet. Tjenesten klarer nemlig ikke å bruke særlig mye informasjon fra de lyseste eksponeringene i forgrunnen. Himmelen blir imidlertid gjengitt noenlunde OK.

YoHDR!

Kommentarer