Gerilja-filmskole med Werner Herzog

Werner Herzog misliker akademikere som tror de forstår hva film handler om. ”Film is the language for the people who don`t know the alphabet,” sier han.

Den enkle filosofien i Rogue Film School er at alle hindringer må forseres hvis du har ambisjoner om å lage film. Du kan ikke la deg stoppe av noe. ”You should be prepared to do the film alone,” sier Herzog engasjert.

Herzog har selv ingen formell filmutdanning, men liker å sammenligne filmarbeideren med sportsutøveren; det å være fysisk og håndtere kamera, skuespillere og situasjoner, er nært opptil en fotballspiller som beveger seg og plasserer seg riktig i forhold til spillet. Herzog mener veldig sterkt at du må kunne bevege deg i et rom, og ha en naturlig evne til timing for å kunne bli en god regissør.

Herzogs viktigste råd er å lese bøker. Han ber oss innstendig om å lese, lese, lese….Dette fordi du må kunne berede grunnen for å få tilgang til menneskenes sjel, og det gjør du gjennom å lese.

Det er svært interessant å få innsikt i en kunstnerisk arbeidsmetode som tydelig virker i film etter film. Det presset Herzog legger på seg selv gjennom å avgrense tiden (dette gjelder også i opptaksprosessen og klippingen) skaper en enorm intensitet når han jobber, og som gjenspeiles i det ferdige resultatet. De aller fleste filmene signert Herzog har en tydelig stemme og særegenhet.

Han er oppgitt over mye av den puritanismen som mange dokumentarfilmskapere utviser i måten å jobbe på, og er skeptisk til den ukritiske omfavnelsen av blant annet cinema direct.

De siste årene har han hatt en strøm av unge filmskapere som ønsker å jobbe for ham, for å lære noe annet enn denne, ifølge ham selv, hjernedøde tre-akts Hollywood-måten å lage film på.

You may stay unsuccessful your whole life, which I hope not, but you can find meaning in your life if you stick to your vision”. Werner Herzog, juni 2010.

Kilde: Rushprint

Kommentarer