Manglende fotojournalistikk

Nå err det ikke så vanskelig å finne eksempler på det motsatte, men Niel Burgess, tidligere leder for Magnum Photos, har noen tankevekkende poenger:

I dag har jeg ser en verden av bladet og aviser, og jeg ser ingen fotojournalistikk. Det er noe som ser ut som fotojournalistikk, men skraper du i overflaten finner du at det dreier seg om produksjoner som har blitt til ved hjelp av støtte, bestilt av en NGO, eller det dreier seg om egenfinansiert prosjekter, utdrag fra en bok, eller en forhåndsvisning av en utstilling.

Les også: LIFE Magazine - ultimat fotojournalistikk-historie

Magasiner og aviser bruker ikke lenger penger på fotojournalistikk. De bestiller et portrett eller to, eller de sender en fotograf med en skribent for å illustrere den skrevne historien, men de finansierer ikke lenger renfotojournalistikk. Dermed forsvinner fotoreportaqsjene, og rene fotoillustrasjoner er det som blir igjen.

Kilde: epuk.org

Kommentarer