Automatisert komposisjon

I denne videoen presenterres forskning der man har sett på hvordan man kan utnytte kjente komposisjonsprinsipper. Metoden som beskrives skal automatisk kunne produsere en mest mulig estetisk versjon av et tlfeldigbilde.Heldigvis er det et fellestrekk ved fotografier, som vurderes som estetiske, at de fører til en følelsesmessig reaksjon som handler om mer enn bare det rent målbare. Samtidig er det ingen grunn til å tro at ikke slike, og lignende teknikker vil finne veien til konsumentamarkedet.

Kilde: Optimizing Photo Composition

Kommentarer