Hva vil det si å arbeide fotografisk?

Foredrag av stipendiat Christine Hansen i tilknytning til Mette Tronvolls utstilling "At Eye Level", søndag 30. mai kl. 13.00 i Stenersen.

I foredraget "Hva vil det si å arbeide fotografisk?" vil Hansen med utgangpunkt i sin egen fotoproduksjon diskutere hvordan fotografiet fortsatt kan utvide og utfordre grensene for hva som er synlig i samfunnet. Kan det å fotografere – både som en billedskapende aktivitet og som en konkret sosial handling – være, som Jacques Rancière sier, en måte å ’reorganisere vår sanselige verden’ på?

Christine Hansen er doktorgradsstipendiat ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen og arbeider med en avhandling om norsk kunstfoto på 1980-tallet. Hansen er også fotograf, utdannet fra Kunsthøyskolen i Bergen. Hun har hatt en rekke utstillinger og er innkjøpt av Norsk Kulturråd og representert i Nasjonalmuseets samlinger.

Kilde: Bergen Kunstmuseum

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar