Vårutstillingen 2010

Forbundet frie fotografer (fff) åpnet torsdag kveld Vårutstillingen 2010 på Fotogalleriet, og for første gang ble Fotokunstprisen fra Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) på kr 100.000,- utdelt. Prisen gikk i år til Helga Bu for verket "The Future".

Juryens begrunnelse:
"The Future" av Helga Bu vitner om at kunstneren har både tillit til og en solid forankring i fotografisk tradisjon, samtidig som hun åpner for mediets fornyelse. I en tilsynelatende dyster scene antydes en langsom mulighet for noe avklart i en usikker og forvirrende tid. Her inviteres betrakteren til et bilderom som avslører ulike møtepunkter, mellom historie og fremtid, det lukkede og vrengte, det gåtefulle og konkrete, det spirituelle og sanselige. Juryen mener kunstneren i dette ene bildet lykkes i å skape et flertydig meningsrom på en svært overbevisende måte.

Årets utstilling presenterer både det unge og det mer etablerte segmentet i norsk samtidskunst. Et felles utgangspunkt for verkene er kunstnernes interesse for lag, strukturer, overflate og fotografisk materiale. De varierer mellom og forener analoge og digitale teknikker med en leken og poetisk beherskelse, der det håndverksmessige aspektet spenner fra lavt og billig til høyverdig og eksklusivt. Resultatet blir et fotografi i flere dimensjoner - bokstavlig og estetisk sett.

Kunstnerne bearbeider og eksperimenter med bildeflaten i seg eller fysisk med materialer på location. Tematisk oppstår et innholdsmessig omfang der hud, natur og arkitektoniske elementer møter deres egne iscenesettelser av historie eller visuelle sammenhenger. Fotografiets evne til å dokumentere og bevare brukes bevisst i denne prosessen, men balanseres mot ideen og den personlige konstruksjonen av billedverdener.

VÅRUTSTILLINGEN 2010 vises i perioden 4.-31. mars på Fotogalleriet, Møllergata 34, Oslo

FOTOGALLERIET

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar