Kinoens død?

«Fremtiden er nå!», heter det i en presentasjon av digitaliseringsprosessen som nå er i gang for alle norske kinoer. Kinoenes bransjeorgan Film & Kino har signert avtaler med de store amerikanske filmstudioene. Studioene skal betale 40 prosent av de norske kinoenes kostnader ved teknologiskiftet som skal gjøre Norge ti verdens første heldigitale kinonasjon. Det kan bli en dyrekjøpt erfaring skriver Ulrik Eriksen i Morgenbladet.

For det første er teknologien helt ny og, som med det meste som er digitalt, i hurtig utvikling. /../ 2k-teknologien som norske kinoer har forpliktet seg til, har omtrent samme kvalitet som dvd-arvtageren Blu-ray. Det kan godt tenkes at den er avleggs før alle kinoene har fått installert utstyret om to år (landets cinemateker - som ikke er en del av avtalen - har i stedet kjøpt den langt bedre 4k-teknologien).

Eriksen mener en bør være særlig på vakt når Hollywood blir fremstilt som gavmilde fordi de er med på å betale gildet. De store filmstudioene får prøvd ut den nye teknologien og de har forhandlet frem svært strenge forpliktelser for kinoene. For første gang i norsk kinohistorie vil Hollywood kunne diktere viktige deler av kinodriften.

Det er distributørene som har mest å tjene på konverteringen. Digitaliseringen vil trolig føre til høyere besøkstall på de største filmene, fordi antall visningssteder ikke begrenses av antallet filmkopier.

Eriksen mener derfor det er grunn til å frykte at digitaliseringen vil kunne føre til en generell forflatning av kinotilbudet.

Om to år vil de fleste nordmenn ikke lenger kunne oppleve klassisk filmprojeksjon. Det er mer dramatisk enn kinobransjen vil ha oss til å tro.

Morgenbladet.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar