Interfotos debutantutstilling


"Free falling"
Foto: Marianne Lind
13 debutanter har siden 2002 vist fram sine bilder på Bølgen og Moi Briskeby. Du kan bli den 14! Tidligere debutantutstillere har fått bred mediedekning i ettertid, og beskriver utstillingen sin som et viktig springbrett videre i karrieren. Dette er en helt unik mulighet til å vise bildene dine til et bredt publikum, samt å få din egen eksklusive vernissasje. Bildene blir hengende i restauranten i ca. 6 måneder. Debutanten må selv produsere bildene hos Interfoto, som stiller med papir og printere. Bølgen og Moi dekker vernissasje.

Interfoto dekker kostnader ved produksjon og innramming. Salg av bilder motregnes inntil produksjonskostnadene er dekket. Debutantutstilleren overtar etter dette hele utstillingen som inngår i Interfotos samling. Salg utover dette tilfaller i sin helhet debutantutstilleren.

REGLER FOR DELTAGELSE
  • Du kan delta med papirkopier, maks A4 størrelse.
  • Temaet er fritt, men bildeserien må ha en rød tråd
  • Du kan sende inn 10-12 bilder, og legge ved en kort presentasjon av deg selv og prosjektet
  • Du skal ikke tidligere ha vist bildene i galleri/utstillingslokale eller hatt en egen separatutstilling
  • Bildene vil bli returnert, men det tas intet ansvar for eventuelt tap eller skade på bilder
  • Frist for innsending av bilder: 20 november 2009
Innsendte bilder vurderes av en egen jury, sammensatt av primært fotografer og mediefolk, samt representanter fra Interfoto, Bølgen og Moi og Fotografi.

Bildene kan du sende merket «Debutantutstilling» til:
FOTOGRAFI
O. H. Bangsvei 51
1363 Høvik

NB! Legg ved returporto

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar