LED brukt som fotolys

LED (Light Emitting Diode) eller lysdioder er små lyskilder som krever svært lite strøm. Samtidig gir de langt mer lys enn andre lyskilder når en tar strømforbruket i betraktning.

Tradisjonelt har lysdioder blitt brukt som indikatorlamper for ulike elektriske apparater, på displayer og som bevegelsessensorer. De siste årene har det imidlertid skjedd en betydelig utvikling av nye lyssterke dioder, som er så sterke at de kan fungere som belysning, billykter og i økende grad som fotolys.

Sjekk dette selvbyggprosjektet: LED ringblitz

En fordel med lyset fra dioder er at dette er tilnærmet monokromatisk, det vil si et bestemt fargebånd eller bølgelengdeområde. En annen fordel er at LED-lamper er svært støtsikre og påvirkes lite av vibrasjoner og slag.

Hvorfor skrive om dette - jo fordi LED-lys kan benyttes til å lage en grisebillig "ringblitz".

Spesielle LED-lys brukes allerede i utstrakt grad til film- og TV-produksjon. Dette er imidlertid enheter som er laget for slik bruk, og som ikke interfererer med videobildenes frekvens. Ved stillbildefotografering er dette et mindre problem, men fargetemperatur kan være en utfordring dersom man benytter enheter som ikke er laget for formålet.

Fargen avhenger av halvledermaterialet og kan være innen ultrafiolett, synlig eller infrarødt lys. Brukes lysdioden sammen med optikk som fokuserer strålingen kan en oppnå svært høy lysintensitet.

Lysdiode - Wikipedia

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar