Norwegian Black Metal & Houston Rap Culture

Den amerikanske fotografen Peter Beste har i mange år operert i amerikansk presse med enestående fotografier. Beste har en antroplogisk tilnærming til sitt arbeide. I månedsvis utforsker han hver eneste karakter og situasjon i det spesifikke miljøet han portretterer og kommer på denne måten svært nær subjektene i sine fotografier. Peter Beste har benyttet denne modus operandi for å få innpass i flere lukkede og elitistiske musikkmiljøer.

Utstillingen presenterer bilder fra fotografens hjemby, Houston, hvor Beste har dekket det voldelige gangster-rap undergrunnsmiljøet. Han har også studert de mest seriøse og mørke delene av den norske black metal scenen. De resulterende fotografiene bærer preg av både intimitet, tristesse og aggresjon, så vel som humor og lekenhet. Det er første gang fotoseriene True Norwegian Black Metal og Houston Rap Culture vises sammen.

Den norske kulturen som var ny og fremmed for fotografen, vil være kjent for publikum i Oslo. I motsetning vil møtet med Houston miljøet, som er kjent for Beste, være ukjent og nytt for de fleste av lokale publikummere i Oslo. Ved utstillingens slutt kan man håpe på at fotografiene og utstillingen i sin helhet legger grunnlaget for en større forståelse for det som motiverer de destruktive sidene i menneskets psyke, så vel som en større aksept for de marginaliserte gruppene og outsiderne i vårt samfunn.

Dette er Peter Bestes første separatutstilling i Oslo.

Utstillingen produseres i samarbeid med Vice Magazine Scandinavia.

Oslo Kunstforening

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar