Hvilke kameramerker søker folk etter?

Tall fra de siste 30 dagene:


Tallene i diagrammet gjenspeiler hvor mange søk som er gjort etter et bestemt søkeord, i forhold til antall søk som utføres på Google over tid. De representerer ikke absolutte søkevolumantall, fordi dataene er normalisert og presentert på en skala fra 0-100. Hvert punkt i diagrammet er blitt dividert med det høyeste punktet, eller 100. Når det ikke er nok data, vises 0. Tallene ved siden av søkeordene over diagrammet er sammendrag, eller totalsummer.

Les mer om hvordan Google skalerer og normaliserer dataene.Google avansert søkestatistikk

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar