Preus museum får ny direktør

Styret ved Preus museum har i dag tilsatt Ingrid Nilsson, leder for fotoenheten ved Malmø Museer, i direktørstillingen etter Jonas Ekeberg. Ingrid Nilsson er kulturviter og fotograf med 20 års erfaring innen svensk museumsarbeid med hovedvekt på kulturhistorisk fotografi. Hun har i løpet av de siste ti årene ledet flere enheter ved Malmø Museer, innenfor dokumentasjon generelt, og innenfor kulturhistorisk fotografi.

Ingrid Nilsson har en solid faglig basis for stillingen ved Preus museum. Hun er utdannet fotograf og har utdannelse fra universitetene i Lund og Gøteborg innen flere relevante fagområder; kulturkommunikasjon, historie, kunstvitenskap, humanøkologisk dokumentasjon og faget Fotografi og dokumentasjon.

Ingrid Nilsson har i løpet av de ti siste årene hatt ansvaret for mange egenproduserte utstillinger og utstillinger med eksterne nasjonale og internasjonale fotografer. Hun har også vært billedredaktør eller redaksjonsmedlem for seks store bøker innenfor kulturhistorisk eller kunstnerisk fotografi.

Ingrid Nilsson har i tillegg, i mange år, arbeidet i flere faglige nettverk, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Hun har en solid fotohistorisk og fototeknisk kompetanse og er godt orientert innenfor svensk og internasjonalt samtidsfotografi.

Som nasjonalt fotomuseum er Preus museum ansvarsmuseum for kulturhistorisk fotografi og leder det nasjonale nettverket av ulike typer fotobevaringsinstitusjoner, museer, bibliotek og arkivinstitusjoner som til sammen dekker hele landet. Preus museum har også faglig ansvar for kunstnerisk fotografi og for å dokumentere den tekniske utviklingen innenfor fotografiet i hele sin bredde. Dessuten har museet et nasjonalt ansvar som ressursinstitusjon for fotofaglig litteratur. Det verdifulle fagbibliokteket ved Preus museum er en nasjonal fotoskatt i seg selv som utmerker seg også i internasjonal sammenheng.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar