Fotografiets dag - juryert utstilling

Søndag 16. august arrangeres for tredje gang Fotografiets dag på Karljohansvern i Horten. Både amatører og profesjonelle, kunstnere og kommersielle oppfordres til å sende inn bilder for juryering. Nytt av året er tre ulike kategorier. Fristen for innsendelse er 1. mai 2009.

De tre kategoriene du kan velge å sende inn bilder til er:
 1. Prosjekt
  Dette er kategorien for kamerabaserte kunstnere og dokumentarfotografer.
  • Jury: representant fra Preus museum, FFF og PK.

 2. Visuell virkelighet
  Her kan den profesjonelle og/eller kommersielle fotografen sende inn sitt bidrag.
  • Jury: representanter fra NFF, IFF, NRF, NN

 3. Det gode bildet
  Åpen klasse der amatørfotografen oppfordres til å bidra med sine beste bilder.
  • Jury: representant fra Preus museum og NSFF og FFF
Fotografiets dag 2008 hadde over 1200 besøkende. I år som i fjor blir det utstillinger, foredrag og aktiviteter for alle, så vel familier som kunstnere, fagfolk og amatører, utendørs og innendørs. Hovedattraksjonen under Fotografiets dag er den store utendørs utstillingen.

Du inviteres nå til å sende inn bilder via e-post til den juryerte utstillingen. Motiv velges på fritt grunnlag. Det eneste vi ønsker oss er at bildene skal vise et personlig og estetisk engasjement! Med dette mener vi at bildene du sender inn skal vise en interesse for omgivelsene som går lenger enn et tilfeldig blikk.

Du kan sende inn opptil seks bilder. Bildene bør vise en indre sammenheng selv om de ikke nødvendigvis er en serie. Juryen velger ikke ut enkeltbiler, men alle bildene som er innsendt.

Juryen vil premiere de mest spennende bidragene. Etter at juryarbeidet er foretatt vil de utvalgte fotografene få bekreftelse på deltakelse. På Fotografiets dag den 16. august tar fotografene selv med bildene sine - de samme som ble sendt inn til juryeringen - og monterer dem på anvist plass.

Fotografiets dag arrangeres av Preus museum i samarbeid med Norges Fotografforbund, Norske Reklamefotografer, Forbundet Frie Fotografer, Institusjonsfotografenes Forening, Pressefotografenes Klubb, Norsk Selskap for Fotografi, Norske Naturfotografer og Norsk Fotohistorisk Forening.

SLIK SENDER DU INN BILDENE:

Kontaktperson på Preus museum:
Ingri Østerholt
ingri.osterholt@preusmuseum.no
+ 47 404 42 104

 • Velg ut opptil 6 bilder.
 • Hver av de digitale bildefilene må ha en størrelse på maksimum 2MB og være lagret i JPEG-format. Det er viktig at hver av filene du sender ikke er større, ellers får vi problemer med å ta imot alle som sender inn. Tituler hver JPEG bildefil med eget navn (etternavn_fornavn) og nummerer dem (1, 2, 3). Eksempel: "hansen_guri"; "hansen_guri2", osv.
 • Send inn bildene via e-post til fotografietsdag@preusmuseum.no og merk emnefeltet med kategorien du ønsker å søke i (for eksempel: Det gode bildet). Ønsker du å søke i flere kategorier, må du sende bildene på nytt med ny kategori i emnefeltet.
 • Juryavgift: Innbetal kr. 200 pr kategori du melder deg på til kontonummer 25050717820, og skriv i merknader ’’Juryavgift [ditt etternavn og fornavn] 2009’’.
 • Frist for innsending av bilder og betaling er 1. mai 2009.
 • OBS! For juryering mottar vi kun digitale bildefiler.
Preus museum - Utstilling

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar