Strid om Obama-bilde

Streetart-kunstneren Shepard Fairey har blitt verdenskjent for sitt portrett av Barack Obama. Dette bildet ble brukt i en lang rekke forskjellige sammenhenger, og har trolig gitt Fairey en mer velfylt lommebok.

Bildet er imidlertid basert på et fotografi tatt av Mannie Garcia i 2006, mens han var på et oppdrag for Associated Press (AP). Nå hevder AP at bildet er et brudd på opphavsretten. Fotografen selv synes imidlertid Faireys versjon er et flott stykke kunst, og har for sin del ikke tenkt på å gå tilnoen form for rettsak (les mer om Garcias syn på saken).

AP vil imidlertid bli kreditert, samtidig som de mener at de er berettiget til et økonomisk vederlag for bruken.

Bildekunstneren Fairey hevder for sin del at bruken av fotografiet dekkes av det amerikanerne betegner som "Fair Use". Han hevder også at han aldri tjente noen penger på det.

I det norske lovverket finnes det ikke noe som tilsvarer Fair use, men mange bruksområder av opphavsrettbeskyttet materiale som i Storbritannia/USA kan betegnes som Fair use vil også være lovlig i nordisk rett. Grunnen til dette er at Åndsverkloven har en rekke bestemmelser som avgrenser opphavsmannens enerett til å råde over verket. De vanligste eksmplene er knyttet til sitatretten og retten til privatkopiering.

Oppdatering 23.02.09:

På bloggen til jusprofessor Lawrence Lessig kan en lese følgende:


As mentioned, the Fair Use Project at Stanford's CIS is representing Shepard Fairey in his suit against the AP. To that end, we'd be grateful for some net-based knowledge. How many photos are there "like" the beautiful photograph that Mannie Garcia took (the one on the left; the one on the right is a CC licensed photo taken by Steve Jurvetson)?

En kompilasjonsfilm som forklarer "copyright" og "Fair use" i dobbelt forstand:


Gisle Hannemyr skriver om remixing i sin utmerkete gjennomgang Lommejuss for digitale medier

I nyere tid har f.eks. popkunstnere som Erró, Robert Fishborne og Andy Warhol gjen­brukt Munchs «Skrik». Munch døde i 1944 og faller ikke i det fri før 2015. En annen berømt popkunstner, Roy Lichtenstein, har bearbeidet Disney's Mickey Mouse og andre tegneseriefigurer. Her hjemme er kjARTan slettemark blant annet kjent for sine «Nixon Visions» fra 1972. Verket består av en serie bilder der et offisiellt propagandabilde av Richard Nixon er manipulert med saks og lim, og klippet sammen med en kaffekopp hentet fra en svensk Gevalia-annonse.

/../

Slike bearbeidelser av eksisterende verk kalles gjerne for «remixer» eller «mash-ups», og enkelte har begynt å kalle dette for «appropriasjonskunst». Særlig blant gatekunstnere som arbeider med stensiler er det vanlig å bruke eksisterende fotografier og andre bilder som forelegg.De som virkelig ønsker å gå inn i hvordan "fair use" fungerer i USA kan finne masse informasjon på nettstedet Stanford Copyright & Fair Use.

Photo Business News & Forum: 10 Questions for Mannie Garcia

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar