Diskusjon om fotokunst

En ganske omfattende diskusjon med utgangspunkt i utstillingen The camera Show reiser en rekke spørsmål omkring kunst og fotografi.Kunsthistoriker Cecilie Holt forsøker å oppsummere debatten, som tok utgangspunkt i et sitat fra utstillingsomtalen: "Utstillingen utfordrer vår oppfatning av fotografi som medium, og handler dermed mer om fotografi som fenomen, enn om fotografiene i seg selv." Debattanten spør på hvilken måte Christopher Williams fotografier av et Kiev 88-fotografiene er utfordrende.

Holt viser til et intervju med Williams hvor han forteller historien bak de mye omtalte fotografiene av Kiev 88.

Bakgrunnen til fotografiene finner man i 1960-70-talls konseptkunst. Kunstneren forteller at han var interessert i den kalde krigen, og gjenoppbyggingen av kulturelt liv i etterkrigstiden, spesielt Amerikaniseringen av europeisk populærkultur. Han ønsket å kommentere europeisk resepsjon av pop art. Kunstneren ville skape bilder som representerte Russland og USA, og som reflekterte den fotografiske kulturen under den kalde krigen. Han valgte å begynne med et bilde av et kamera, nemlig Kiev 88. Kameraet ble produsert ved fabrikken Arsenal i Ukraina. Derfor så kunstneren det som et østeuropeisk kulturobjekt, en kopi av et Hasselblad. Kameraet har en interessant historie som er forbundet med både bilde og objekt. Arsenal var egentlig en ammunisjonsfabrikk, men fabrikken ble stoppet under revolusjonen i 1918. På slutten av andre verdenskrig tilegnet Russland seg teknologien av tyske bedrifter, slik at de kunne begynne å bygge kameraer. Da startet de Arsenal igjen, og begynte å produsere Kiev 88. Derfor ligger det en politisk historie bak Kiev 88 om den russiske revolusjonen, appropriasjon av metodene for å produsere fotografiapparater og ideen om konsumvaren. Kiev 88 er en replikasjon av et Hasselblad; en original hvis status er bestridt. Noen mener kameraet opprinnelig var en tysk produksjon som svenskene fikk tak i under krigen, mens andre mener at det er en svensk design. Williams ønsker å kommentere ideen om sosial forandring i disse bildene. Dette kommer ikke frem på en selvsagt måte, men ideen om å raskt kunne ta bilder som inneholder historier om forandring er viktig for kunstneren, spesielt i Amerika hvor sosial forandring eller å uttrykke en avvikende mening virker å være en håpløs og nostalgisk idé, avslutter Williams i Artforum i mai 2007.

Foto.no - Fotografi er fotografi, og kunst er kunst…?


Debatten på diskusjonssidene på Foto.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar