Fotofestival i Risør


Foto: Solvin
Den kommende festivalen får navnet "Risør Internasjonale Fotofestival", og skal være en biennale med et internasjonalt tilsnitt. Målet er å få arrangementet i havn 12.- 16. august 2009.

- Vi ønsker å få med oss et samarbeidsland. Til den første festivalen har vi valgt Sør-Afrika, og vi kommer til å invitere med oss fotografer fra dette landet. Men festivalen vil inneholde mye mer enn dette, sier Rune Nylund Larsen.

Larsen er festivalens daglige leder, og han har nå fullt fokus på å få finansieringen på plass.

Et kunstnerisk råd er allerede etablert, bestående av Tore Holter, som var med og starte tidsskriftet "Fotografi", fotograf Ellen-K Syverstad og fotograf Rolf M. Aagaard.

- Jeg ser for meg at det kan bli en festival i Risør med kanskje tilsvarende kvalitet som "Nordic Light" i Kristiansund, sier Aagard.

Festivalen vil satse på fotokunst av høy kvalitet, men kunstnerisk profil er foreløpig ikke avgjort.

Austagder blad

NRK Sørlandet

Kommentarer