Stillbilder forbedrer video

Levende bilder er nå en gang nettopp "levende", men ulemper er gjerne lav oppløsning (medmindre du har gått til innkjøp av et Red One), lite dynamisk omfang, ustødige kamera og mye støy. Alt dette kan forbedres ved å hente ut bildeinformasjon fra stillbilder av de samme motivene.


Using Photographs to Enhance Videos of a Static Scene from pro on Vimeo.

 


Given a low quality video of a static scene (top row) and a few high quality photographs of the scene, our system can automatically produce a variety of video enhancements (bottom row). Enhancements include the transfer of photographic qualities such as high resolution, high dynamic range, and better exposure from photographs to video. The video can also be edited in a variety of ways (e.g., object touchup, object removal) by simply editing a few photographs or video frames

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar