Ny type LCD-skjerm

Forskere fra Microsoft og University of Washington har utviklet en teknologi som kan gjøre flatskjerme tre til fem ganger mer lyssterke enn de er i dag.

Dagens LCD-skjermer er belyst bakfra, og de enkelte bildepunktene bidrar til bildet ved at de enten slipper gjennom eller stenger for. Selv om et punkt er «åpent», slipper imidlertid skjermer med dagens teknologi bare gjennom fra 5 til 10 prosent av lyset. Med den ny teknologien vil et bildepunkt slippe gjennom 36 prosent av lyset, noe som kan gi mer lystterke skjermer, eller vesentlig lavere strømforbruk.

Oppfinnelsen er beskrevet i artikkelen A high-efficiency display based on a telescopic pixel design i siste utgave av magasinet Nature Photonics.

Løsnigen kalles «teleskopiske piksler» («telescopic pixels»). I stedet for bare å lukke eller åpne et bildepunkt, brukes et system med speil som kan bøyes når de utsettes for elektrisk spenning.

Microsoft forsket fram ny type LCD-skjerm - digi.no : Personlig teknologi

Kommentarer