Hasselbladstipend til norsk fotograf

Preben Holst från Norge som avlade sin kanditatexamen i fotografi 2007 vid Trondheim Academy of Fine Art, har för sitt verk Still Life utsetts till 2008 års Victor-stipendiat.

Juryn bestående av Program Director Anne Williams vid London College of Communication och Program Director Anna Fox vid University for the Creative Arts i Farnham lämnade följande kommentarer:

Som vanligt är de verk som visas i utställningen Ny Nordisk Fotografi av mycket hög standard både när det gäller det visuella och på det idémässiga planet. Våra gratulationer till curatorerna som gjort ett fantastisk arbete. I sökandet efter en vinnare letade vi efter någon vars arbeten visar att de har ett eget uttryck och är öppna för utveckling.

Prebens arbete är en skicklig skildring av barndomen som vuxit fram ur personliga minnen men som ändå berör vårt kollektiva minne - eller snarare våra fantasier - om barndomen. Enligt honom själv arbetar han någonstans mellan oro och lugn. Vad som så framgångsrikt förmedlas av Holst, är en känsla av tvetydighet inför en nästan Eden-lik värld där kännedomen om den egna undergången är närvarande. Detta verk sticker ut både genom sin väl genomtänkta idé och eftersom det är konceptuellt engagerande såväl som fulländat estetiskt. Både den fotografiska kvaliteten och den väl genomförda installationen levandegör det mångfacetterade berättandet i Holst arbete.

I finalen deltog nio nominerade kandidater vars verk nu visas, tillsammans med verk av fjolårets vinnare Anna Linderstam, i utställningen Ny Nordisk Fotografi - Common Grounds vid Hasselblad Center fram till den 24 augusti 2007.

Preben Holst får nu välja att gå en ett-årig akademisk påbyggnadsutbildning i England
antingen vid London College of Communication eller vid University for the Creative Arts i Farnham med 200.000 kronor med sig i bagaget för att finansiera studierna.

Hasselbladstiftelsens utbildningsstipendium inom fotografi

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar