Vi bygde operaen

Den prisbelønte fotografen Ken Opprann har hatt en eksklusiv anledning til å oppholde seg på byggetomta i Bjørvika fra første spadestikk. I fem år har han dokumentert hverdagen, anstrengelsene og hvilepausene til arbeiderne som har virkeliggjort dette omfattende og prestisjefylte byggeprosjektet. Ukentlig har han også fotografert operatomta fra et nærliggende hustak, og derved gitt oss en varig og verdifull dokumentasjon av hvordan Bjørvika gradvis er blitt endret etter hvert som bygget har tatt form.

Oppranns hovedhensikt har imidlertid vært å gi ansikt og navn, og derigjennom en velfortjent plass i historien, til alle dem som har bidratt til å reise dette praktfulle huset.

VI BYGDE OPERAEN er satt med to moderne, særegne og prisbelønte skrifttyper. Cholla Slab, som er brukt i titler og overskrifter, ble utviklet for Art Center College of Design av Sibylle Hagmann i 1989. Skrifttypen som er brukt i bokens øvrige tekster heter Vista Sans. Under en reise til Sumatra i 2002 lot den franske designeren Xavier Dupré seg inspirere av skriftstilen på de lokale butikkskiltene. Han gjorde noen grove skisser i sin notisbok, og disse ble to år senere videreutviklet til den anvendelige skriftfamilien Vista.

Grafisk design og omslag: Terese Moe Leiner
Produksjonskonsulent: Rune Samuelsen
Repro: Iris Assistanse AS
Papir: Galleri Art Matt (150 g)
Trykk og innbinding: Italgraf

Utkommer: 7. april 2008
ISBN: 9788281690172
Ib. kr. 379,-

Font Forlag

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar