"A Stranding Record" - Lieko Shiga

Fotogalleriet viser en separatutstilling med den japanske fotografen Lieko Shiga. Utstillingen blir den første store presentasjonen av Shigas arbeider i Europa, og vil inkludere over 50 fotografier fra de siste fire årene.

Shiga mottar i disse dager en av Japans mest prestisjetunge fotografipriser for sine dunkle og mysteriøse scenarier.

Utstillingen, "A Stranding Record", i Fotogalleriet åpner lørdag 12. april kl. 12.00

I utstillingen ser vi en bevegelse fra de tidligere arbeidenes bisarre og svevende iscenesettelser til de nyere fotografienes mer umiddelbare og grovskårne karakter. Gjennomgående i Shigas arbeider er en spektral atmosfære, der glødende lystråder og fargespektre bryter gjennom mørke bakgrunner. Mennesker og gjenstander omsluttes av en uforklarlig aura på en måte som kan minne om 1800-tallets spiritualistiske åndefotografier.

Et mammutkranium, en strandet hval og en ildkule er blant motivene som figurerer i Shigas arbeider. Til tross for fotografienes uvirkelige karakter er imidlertid ingen av arbeidene digitalt manipulert. Kunstneren bearbeider fotografiene i mørkerommet gjennom eksperimentering med lys og kjemi, eller tilfører iscenesatte elementer til motivene. Til tross for dette er utgangspunktet alltid konkret og dokumentarisk. Hun oppsøker fremmede steder og mennesker, og gjennom samtaler og undersøkelser ønsker hun å fange opp en distinkt karakter; drømmer og underbevisste strømninger. Hun ønsker å gi tilbake til sine subjekter det fotografiet tar gjennom sitt Medusablikk. Arbeidene synes å fange noe av fotografiets optisk ubevisste og de usynlige trådene som til enhver tid befinner seg rundt og mellom mennesker. Slik blir fotografiene en slags fiktive dokumentarer med ukjent tid og opphav, fra et sted langt borte; a stranding record.

Fotogalleriet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar