The Memory Project

Memory Project har plassert en midlertidig bygning med elleve kameraer ved bredden av Themsen i London. Kameraene dekker til sammen en full sirkel og hvert kamera tar et bilde fem sekunder etter det forrige. I løpet av ett minutt har dermed alle kameraene tatt et fotografi og runden starter på nytt.

Publikum kan gå inn i bygningen hvor det er montert skjermer som kan styres av tilskuernes bevegelser. Avhengig av om tilskueren står nær skjermene, eller langt vekk vil bildeserien som vises gå henholdsvis bakover og framover i tid.

Prosjektets offisielle nettside.

BBCs nettsider forklares prosjektet v ed hjelp av en kort video.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar