Debatt om årets bilder

Utvelgelsen av årets beste pressebilder vekker debatt i alle de nordiske landene. Her hjemme handler det mest om bildets "manglende fotografiske kvaliteter", mens vinneren i Sverige beskyldes for bildemanipulasjon.

Meningsbrytninger vil man opplagt alltid ha, og mest fundamental blir derfor debatten omkring "Årets bild" i Sverige. Vinneren får her massiv kritikk fra flere hold. Kritikerne går i korthet ut på at bildet er manipulert for mye, og at juryen dermed har valgt en vinner ut fra falske forutsetninger.

I en kommentar på fotojournalistik.se hevdes det at en slik prakis skaper betydelige troverdighetsproblemer. Det stopper imidlertid ikke med dette for det svenske vinnerbildets vedkommende. Bildet ble opprinnelig brukt for å illustrere en artikkel i Svenska Dagbladetm hvor den fotograferte fabrikken ble omtalt som kullfyrt. Dette har vist seg ikke å være tilfelle

Tilstanden i Danmark er ikke stort bedre, også her skumles det om at juryen har latt det politisk korrekte veie tyngre enn det fotografiske. Danskenes "Årets pressefoto" er tatt i en dansk soldats bergravelse.

Valget av dette bildet sammenlignes med det norske vinnerbildet av en skadet mann som ble etterlatt av ambulansen. Begge bildene har sterk symbolkraft og går inn i viktige diskusjoner i samfunnet, men er det gode fotografier?

På Foto.no stiller redaktør Frank Hesjedal spørsmål ved om Årets bilde, en debatt som ble innledet på Fotografi.no. Begge mer enn antyder at utvelgelsen er mer politisk korrekt enn fotografisk begrunnet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar