DIWA Labs testresultater på nett


Foto: DIWA-labs
Den viktigste funksjonen for et kamera er å ta bilder av høy kvalitet. Hos DIWA Labs blir dette satt på prøve i et moderne testlaboratorium, utstyrt med DxO Analyzer, verdens mest avanserte programvare for testing av bildekvalitet. DIWA Labs betjener den internasjonale organisasjonen DIWA Awards og de omfattende testresultatene er nå tilgjengelig på deres nye nettside.

Å teste bildekvalitet er en komplisert og tidkrevende oppgave. Feil og unøyaktigheter i optikk og bildebrikke, samt begrensninger i den digitale bildebehandlingen, har i prinsippet like avgjørende betydning for bilderesultatet.

Mange fototidsskifter og nettsider stoler ene og alene på den visuelle bedømmelsen deres tekniske redaktør foretar, når de avsier en dom over bilderesultatet. Dette er et høyst upålitelig prinsipp, uansett hvor erfaren og kunnskapsrik personen er, da slike konklusjoner innbefatter menneskelige feil, personlige preferanser, dagsform og andre individuelle forhold.

- Å fotografere digitalt er billig, men verdien av ubetalelige minner blir ofte redusert av dårlig bildekvalitet. Derfor fokuserer DIWA Labs på bildekvalitet, den suverent viktigste oppgaven et kamera har, sier DIWAs testsjef, Kai Thon.

I mange år har medlemmer av organisasjonen DIWA Awards brukt en omfattende testprosedyre for testing av kamerakvalitet. Dette omfatter et testskjema der mer enn 200 kameradetaljer skal evalueres og verdsettes.

For å unngå potensielle variabler ved at individuelle medlemmer tester bildekvalitet, har DIWA etablert DIWA Labs. Det er et topp moderne og velutstyrt testlab med kontrollert belysning, avanserte testtavler, erfarne eksperter og verdens mest pålitelige og nøyaktige programvare for nøytral, upåvirket analyse av bildekvalitet, DxO Analyzer v. 3.1.

Programmet leverer om lag en million ulike måleresultater for hvert kamera, nøye koordinert og summert etter kompliserte matematiske beregninger for å gi anvendelige og sammenlignbare data for ca. 20 ulike forhold omkring bildekvalitet, avhengig av kameratype. Komplette testresultater fra DxO Analyzer er tilgjengelig for DIWA-medlemmene, som supplement til deres generelle evaluering av kameraets øvrige ytelser og egenskaper.

I dag ble DIWA Labs nettside www.diwa-labs.com offisielt lansert, hvor testresultater fra DxO Analyzer også blir tilgjengelig for publikum, både i form av enkle grafer og som fullstendige resultater i PDF format. Her er det også lenker til de nyeste testene utført av DIWA-medlemmer, på en rekke ulike språk.

Kommentarer