Norsk Polarinstitutts bildearkiv


Amundsen observerer på polisen.
Bildet er ikke hentet fra Polarinstituttets samling.
Norsk Polarinstitutts bildesamling dokumenterer i hovedsak norsk aktivitet i polarområdene. Områder som Alaska, Bjørnøya, Frans Josef Land, Grønland, Jan Mayen, Island, Novaja Semlja, Svalbard, det Antarktiske kontinent, Bouvetøya, Peter I øy, Sydgeorgia, Sydshetland og Sør-Sandwich er representert i fotosamlinga.

Det er mye spennende å finne her, ikke minst blant de historisek bildene. Skjønt opplevelsen forringes kraftig av at de publiseret versjonene bevisst er "ødelagt", noe som virker unødvendig i forhold til gamle bilder der det ikke lenger er noen økonomiske rettigheter.

Historiske bilder
Den historiske samlinga av bilder består av ca. 60.000 bilder fra polarområdene, hvor det eldste fotografiet daterer seg helt tilbake til 1872. Norske polfarere og polarforskere tok tidlig i bruk tekniske nyvinninger. Allerede i 1888 brakte Fridtjof Nansen med seg fotografiapparat på sin ferd over Grønlandsisen. Kodak hadde samme året lansert et rullekamera som kunne ta 100 bilder, og dermed slapp ekspedisjonen å dra med mye tungt utstyr.

Bilder fra både norske og utenlandske polarekspedisjoner til nord og til syd finnes i samlinga. Kartlegging var en viktig del av ekspedisjoner til ukjente områder, og fra dette finnes systematiske serier av bilder fra både Svalbard, Grønland og Antarktis. Ulike former for forskning ble utført på mange ekspedisjoner, alt fra geologi til geofysikk og oseanografi finnes det bilder av i arkivet. Næringsaktiviteter i polare strøk, som gruvedrift på Svalbard, selfangst i Kvitsjøen, hvalfangst i Sørishavet, og landbasert fangst både på Grønland og Svalbard er representert i samlinga. Samlinga er unik i den forstand at mange forskjellige sider ved polarhistorien er dokumentert.

Moderne bilder
Polarinstituttet har pr. i dag mye feltbasert virksomhet på Svalbard, i havene utenfor Svalbard og i Antarktis. Ansatte som er ute på tokt- og i feltarbeid tar bilder som arkiveres i bildearkivet. Dette er bilder av moderne forskning, bilder av kartlegging, og bilder av natur, dyr og planter. Med mange aktive ansatte som fotograferer ute i felt, har vi et bildearkiv som hele tiden vokser i omfang.

Besøk i arkivet
Det er mulig å komme innom Bildearkivet på Norsk Polarinstitutt i Tromsø. Her finnes det mange fotoalbum å bla i, og mange arkivskap med bilder. Bildene er systematisert på tema og sted, og også etter ekspedisjoner. Her finnes både et fangsthyttearkiv fra Svalbard, og permer med fangsthytter fra Grønland. For de som er spesielt interessert finnes også et fartøyarkiv med bilder og data på fartøy som har operert i Arktiske farvann og nede i Antarktis. Besøk må avtales på forhånd med bildearkivar Ann Kristin Balto.

Kjøp av bilder

Fotografiene i samlingen kan kopieres opp til privat bruk, og til bruk i ulike typer publikasjoner. Samlingen kan ellers benyttes i forskningssammenheng og i undervisningssammenheng. Bilder som er digitalisert og registrert er nå mulig å søke i. Mer enn 17.000 bilder er søkbar i vårt arkiv. Ved å gå inn på søk i bildebasen vil du også finne nærmere informasjon om vilkår og pris for bruk av bilder.

Bildearkivet - Norsk Polarinstitutt

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar