Herdis Maria Siegert


"Orchid, Phalaenopsis" 2000
Fotografi av Herdis Maria Siegert
I Herdis Maria Siegerts konsekvent svarthvite fotografier er det landskapet og naturformene som i de siste 20 år har vært det dominerende motivet. I noen av landskapsbildene har hun latt konturene av menneskeskapte former danne symmetriske mønstre i komposisjonen, men i de fleste tilfeller overlater hun til naturen selv å være den formgivende faktoren.

Fascinasjonen for landskapets evne til å påvirke våre mentale stemninger og prosesser går som en rød tråd gjennom hele hennes produksjon, fra de storslagne hav- og kystlandskapene til de nærmest abstrakte nærstudiene av sandstrender, svaberg og vannspeilinger, der særlig orkidéserien løfter frem de organiske formenes evne til billedmessige metamorfoser.

Samtidig bruker hun også sine fotografier til å formidle et klart kulturkritisk budskap, da vår tids respektløshet og destruktivitet har ført til at det nå er nødvendig å endre både menneskets holdninger og adferd for å kunne bevare denne skjønnheten intakt. Dette er hennes hommage, hennes hyllest til naturformene og en visuell anerkjennelse av deres egenverdi. Herdis Maria Siegert (f. 1955) er bosatt på Tjøme. Hun har mottatt flere viktige priser og hatt separatutstillinger blant annet på Fotogalleriet og Preus Museum. Dette blir hennes hittil største mønstring. I forbindelse med utstillingen blir det utarbeidet en katalog.

Haugar - Vestfold Kunstmuseum

www.siegert.no/

Kommentarer