Ekstrem bildemanipulasjon

Erlend Mørk kaller sjangeren "Dark symbolist photography", og mørkt og symboltungt er treffende beskrivelser på bildene hans. Symbolbruken knytter disse bildene sterkere til maleritradisjonen enn til fotografiet, men bildene er et resultat av utstrakt manipulering av digitale foto.

De som kan sin kunsthistorie vil kanskje ha moro av å finne hvilke referanser Mørk har lagt inn til verk fra tidligere perioder. Andre kan ha glede av å se eksempler på relativt ekstrem fotomanipulasjon, samtidig som uttrykket er holdt innenfor en avgrenset stilmessig ramme.

Håkan Sandell introduserer utstillingen slik:
Liksom under 80-talets massflykt vid konstakademier söderöver från måleriet till skulpturen, har för en ny generation konstnärer fotografiet funnit en återvändande lockelse. Det är en autenticitetslängtan inte i första hand till realismen men till omvärldens legering med den inre mentala världens drömmar, och mardrömmar.

Medan det institutionaliserade konstterritoriet genom avantgardismens ensidighet kommit att tömmas på det mesta av angelägenhet och konstnärlig integritet, så har den substantiella europeiska konsttraditionen i hög grad tagit andra vägar, som när vidareförd av filmskapare och episka serietecknare.

Med ett sådant förskjutet nät av påverkningar och referenser skyggar Erlend Mørk inte för det litterära uttrycket; det berättande, visionära, romantiska, groteska, Själv nekar han kallt till att kalla sig "konstnär", naturligt nog. Låt oss då hellre kalla honom digitial bildberättare, mörkrumsvisionär, fotoalkemist.
Utstillingen henger til 9. desember 2007.

erlendmork.com

Kommentarer