Miriam Bäckström - Material for a Film


Miriam Bäckström: Kira Carpelan,
An Image of a Portrait, 2006.
21. oktober åpner Preus museum separatutstillingen Material for a film med Miriam Bäckström. Bäckströms nyere produksjon dreier seg i stor grad om utforsking av identitet som en omskiftelig størrelse.
Et sentralt element er kamerabaserte mediers grunnleggende evne til å produsere bilder, både i mental og fysisk forstand. Material for a film viser tre nyere arbeider og er Bäckströms første separatutstilling i Norge.

Filmen Kira Carpelan (2007) springer ut av et særegent - og på mange måter kontroversielt – samarbeid mellom Miriam Bäckström og kunststudenten Kira Carpelan. I 2005 inviterte Bäckström Carpelan til å overta hennes separatutstilling på Färgfabriken i Stockholm. Carpelan fikk tilgang til alle Bäckströms ressurser - blant annet ideer, notater, finansielle kilder og nettverk - under forutsetning av at utstillingens tittel, uansett utfallet, skulle være "Kira Carpelan av Miriam Bäckström”.

Premissene for Bäckströms omfattende prosjekt er ikke ulikt et reality-program, hvor deltakerne i en eksperimentlignende situasjon definert av et sett med regler kontinuerlig utfordres til å tilpasse sin egen selvfremstilling foran et kamera. En annen forutsetning var at Bäckström skulle filme prosessen. Denne filmen utgjør sammen med en rekke portretter av Kira Carpelan, hovedarbeidet i utstillingen på Preus museum.

Videofilmen og portrettfotografiene demonstrer hvordan de to kvinnelige kunstnerne inngår i en kompleks dynamikk hvor begge veksler mellom å innta rollen som henholdsvis subjekt og objekt, og mellom å gi og ta direksjoner. Spørsmålet blir i siste instans hvem av dem som skaper den andre i sitt bilde: kunststudenten Kira Carpelan eller den etablerte kunstneren Miriam Bäckström?

En lignende situasjon utspiller seg i arbeidet Rebecka (2004), som også består av en videofilm og en serie portrettfotografier. Filmen tar utgangspunkt i intervjuformatet og etablerer en situasjon som kan minne om en audition. I bildet ser vi den unge, svenske skuespilleren Rebecka Hemse som responderer på en rekke spørsmål og instruksjoner fra Bäckström, som selv ikke er synlig i billedrammen. Det blir etter hvert tydelig at Rebeckas respons i intervjusituasjonen sammenfletter personlige erfaringer, skuespill, improvisasjon og ikke minst elementer fra Bäckströms egen biografi. Slik kombineres intervjuformen med skuespillerens profesjon i en grunnleggende destabilisering av forestillingen om en fastlagt identitet.

Arbeidet 10 variations of light (2000) er en serie med fotografiske studier av lysvariasjoner i et tomt rom. Skiftende fargesjatteringer, skyggemønstre og lyskilder opplyser et tomt rom, som kan minne om et filmsett uten aktører. Gjennom skiftende lyssetting rettes her oppmerksomheten mot de materielle miljøene som innrammer et potensielt drama.

Et grunnleggende fellestrekk for arbeidene i utstillingen Material for a film er dermed ulike former for iscenesettelse: av egen identitet, av andres roller, og av rommene disse sosial konstruksjonene utspiller seg i. I denne iscenesettelsen danner etablerte medieformater, som portrettet, intervjuet og dokumentarfilmen, klangbunn for en nedbrytning av kategorier som fakta og fiksjon, subjekt og objekt, bilde og selvbilde.

Preus museum

Kommentarer