Statens utstillingsstipend er ikke en del av Norsk kulturfond, men blir forvaltet av Norsk kulturråd på vegne av Kultur- og kirkedepartementet.
Formålet med utstillingsstipendet er å gi billedkunstnere, kunsthåndverkere og kunstfotografer bedre forutsetninger i arbeidet med utstillinger. Stipendet er ment å heve kvaliteten og styrke profesjonaliteten i utstillingsvirksomheten i kommuner og fylker ved å gjøre offentlig tilgjengelege separat- eller gruppeutstillingar mulig.

Yrkesaktive billedkunstnere, kunsthandverkere og kunstneriske fotografer som bor og/eller virker i Norge, og som kan vise til tilstrekkelig profesjonell virksomhet, kan søke.

Maksimalt stipendiebeløp er kr 50 000.

Kriterier for tilskuddStipendet skal benyttes til å holde offentlig tilgjengelige separat- eller gruppeutstillinger som er avtalt med et utstillings-/visingssted. Man kan bare bruke støtten til utstillinger som blir holdt eller påbegynt de to følgende kalenderårene etter året for søknadsfristen. Det blir ikke gitt støtte til utstillinger som er holdt eller åpnet, til utstillinger i utlandet eller til kollektivutstillinger.

For mer informasjon kontakt billedkunstseksjonen.

Søknadsfrist 15. september.

Last ned retningslinjer og søknadsskjema her:
Retningslinjer: Retningslinjer for utstillingsstipend.pdf

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar