NRKs programarkiv skal på nett

Kultur- og kirkedepartementet (KKD) har bedt NRK lage retningslinjer for hvordan gamle og nye NRK-programmer skal gjøres tilgjengelig for publikum på internett.

"Mest mulig av NRKs programarkiv og løpende programproduksjon skal tilgjengeliggjøres på internett som en del av allmennkringkastings­oppdraget", skriver departementet i et brev der oppdraget presiseres. NRK får frist til 14. september med å lage et første utkast til retningslinjer.

Sitatet er hentet fra én av konklusjonene i stortingsmeldingen «Kringkasting i en digital fremtid», som ble lagt fram i mai. Stortinget skal etter planen behandle meldingen i løpet av høsten. Men departementet mener det er hensiktsmessig å starte arbeidet med retningslinjene nå, og eventuelt foreta eventuelle tilpasninger som følge av Stortingets behandling.

Arkivsjef Bjarne Grevsgard i NRK sier til NTB at en del av programmaterialet trolig kan gjøres tilgjengelig for publikum på internett allerede i løpet av neste år. Men han tilføyer at det her er mange praktiske og juridiske spørsmål som må avklares først.

- Rettighetsproblemer vil sette klare begrensninger, sier han.

NRKs programarkiv skal ut på Internett

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar