EU med støtte til DVB-H

EU-kommisjonen stiller seg bak Nokias DVB-H (Digital Video Broadcast - Handheld) standard for mobilt fjernsyn. Kommisjonen hevder at de forsøker å arbeide frem en strategi for å hjelpe både forbrukere og industri til å utnytte potensialet i et større marked.

- Selv om DVB-H-teknologien tilbyr et ekstremt attraktivt åpen-standard-alternativ til den nåværende kringkastingsinfrastrukturen, kommer nok EU-kommisjonens valg som et slag i ansiktet på den industriledede markedsplassen, skriver senioranalytiker Chris Khouri i Datamonitor.

Datamonitor anslår i rapporten "Opportunities in the mobile broadcast TV market 2006 - 2012" at det vil være nesten 43 millioner mobil-TV-abonnenter i Europa i 2012.

DVB-H er en videreutvikling av DBV-T-teknologien som har blitt brukt i digital-TV. Teknologien tar hensyn til den begrensede batterikapasiteten på små håndholdte enheter, tilpasser bildet nøye til små skjermer og bruker avansert datakomprimering slik at begrenset båndbredde ikke blir et like stort problem.

I Norge er det standarden DMB (Digital Multimedia Broadcasting) som har vært markedsledende. Dette hovedsaklig fordi denne går over det samme nettverket som DAB-radio, et nettverk som allerede er ganske godt utbygd i Norge. Nokia har tidligere nærmest utelukket Norge fra mobil-TV-markedet som følge av dette.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar