Få vet forskjell på HDTV-løsninger

En undersøkelse gjort av Hitachi America viser at et stort flertall av disse vil velge en HDTV neste gang de skal kjøpe et fjernsyn. 78 prosent av de spurte har svart positivt på dette.

Dette tallet er høyt, ikke minst fordi mange av de spurte har liten innsikt i de ulike teknologiene som benyttes i HDTV-er.

62 prosent av de spurte var ikke komfortable med å forklare forskjellene på de ulike HDTV-teknologiene på markedet, det vil si LCD, Plasma og DLP.

Enda flere, 66 prosent, mente de selv ikke kunne forklare hva begrepene 720p, 1080i og 1080p står for.

Få vet forskjell på HDTV-løsningene - digi.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar