Digital fotografi i praksis

Boken "Digital fotografi i praksis" lanseres nå i tredje utgave. Magnar Fjørtofts bok har fått et solid fotfeste blant begynnere og entusiaster, og den velges av profesjonelle fotografer som går over fra film til digitalt. Den brukes også i utstrakt grad ved medier og kommunikasjon i den videregående skolen, og til foto- og medierelaterte kurs ved høyskoler og universiteter.

Boka nøyer seg ikke med å forklare det digitale fotografiets egenart. Her settes det digitale fotografiet i en bildemessig sammenheng. Dette er nødvendig for å oppnå fullgod forståelse for digital bildebehandling, mener forfatter, fotograf og spesialist på fagfeltet, Magnar Fjørtoft. Den nye utgaven er allerede i salg i bokhandelen og mange fotoforretninger.

Med en vekt på over 1,5 kilo er det god tyngde i boka, ikke bare i papirvekt, men også i innhold. Boka er utvidet fra 336 til 360 sider, prisen er den samme, og den inneholder nå noen flere praktiske eksempler på bildebehandling og komposisjon. All tekst er grundig bearbeidet, og beskrivelser og forklaringer er blitt enda tydeligere. Boka har også fått et innholdsregister, som hjelp til hurtigere å finne informasjon om ønsket emne.

Boka tar for seg fotografering med digitale kameraer. Den veileder grundig i prosessen videre når bildene skal behandles i datamaskinen, hvor man virkelig får nærkontakt med det digitale fotografiet. Egenskaper ved fotografiet som det er viktig å være klar over ved bildebehandling er grundig forklart, likeså temaer som farger og fargekorreksjon, justering av toner, retusj – og naturligvis også inngripen i bildeflaten for å skape bilder med et innhold som aldri har eksistert i omgivelsene våre.

- Når det er snakk om digital bildebehandling tenker de fleste straks på mulighetene for forfalsking. Dette er viktig, men ikke et hovedtema i boka, og på datamaskinen hjemme er alt tillatt. Likevel handler digital fotografi kanskje vel så mye om å kunne gjengi motivene så realistisk som et fotografi er i stand til. Derfor er det grunnleggende meget grundig forklart, påpeker forfatteren, som mener at boka formidler kunnskaper nok til å kunne arbeide digitalt på et profesjonelt nivå. Den vil også ha appell til profesjonelle fotografer som ønsker å arbeide digitalt.

- Digital bildebehandling er ikke så vanskelig. Det dreier seg om relativt enkle og oversiktlige prinsipper. Når grunnforståelsen er på plass, kan utøveren fly videre på egne vinger, påpeker forfatteren. Derfor også de to fuglene i flukt mot mørk bakgrunn. De er blitt to, også for å markere at dette er 2. utgave. – Det å skape gode bilder med innhold som appellerer til andre krever mye mer enn digital teknikk alene, derfor er også det bildemessige grundig omtalt.

- Det er en stor glede å kunne presentere denne boka. Manuskriptet til første utgave ble totalt omarbeidet for å sette digital fotografi i en bildemessig sammenheng. Nå er boka forbedret på en rekke punkter, og mye nytt er kommet til. I likhet med forrige utgave, går heller ikke denne utgaven ut på dato med det første. Boka handler om de grunnleggende prinsippene, og disse vil ikke forandre seg på mange år, påpeker forfatteren, som også er fotograf for boka.

Forfatteren, Magnar Fjørtoft, er utdannet innen journalistikk og fotografi, og har høyere kunstutdannelse innen fotografiske og digitale medier. Han underviser også i medier og kommunikasjon i den videregående skolen, og han har utgitt flere fagbøker.

Mer om boken

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar