Candida Höfer

Candida Höfer er særlig kjent for sine mange serier av rom i kulturinstitusjoner som museer, bibliotek, arkiv og kirker. I Norge ble hun først presentert i 1999 gjennom en utstilling av en av hennes bibliotekserier, arbeider som vakte stor oppmerksomhet og raskt ble innkjøpt til offentlige og private samlinger. Senere har disse komplettert samlingene med nye bilder. Sist hun stilte ut i Norge var i 2004. Höfer har også selv vært i Norge flere ganger og har valgt flere motiver herfra, som Vikingskipsmuseet, Nasjonalgalleriet og ulike bibliotek.

Med bakgrunn i denne store interessen for hennes arbeid her i landet er det derfor med glede og stolthet Henie Onstad kunstsenter nå viser en bred mønstring av hennes verk. Selv Storsalen blir liten for et slikt kunstnerskap, de monumentale formatene tatt i betraktning, men det er en bred mønstring som trekker frem arbeider både fra hennes sagnomsuste serie fra Brasils kirker, fra Bibliotheque Nationale de Paris og norske motiv. Hoveddelen av utstillingen er imidlertid viet hennes nye serie fra Louvre, vist første gang nettopp der, i Louvre i Paris høsten 2006. På Høvikodden blir over halvparten av denne praktfulle serien på 18 arbeider presentert for det norske publikum for første gang.

I det Henie Onstad kunstsenter takker Candida Höfer for et spennende samarbeid, henne selv, offentlige og private samlere for de mange utlån, siteres her fra Louvre's sjefkonservator Marie-Laure Bernadac's katalogartikkel i forbindelse med denne serien:
Candida Höfers fotografier, blottet for alt menneskelig nærvær, taler ikke til oss med en gang. Allikevel har de en sterk appell til betrakteren, og taler indirekte via et formelt språk artikulert av sterke farger, strukturelle mønster og omfattende analyser av interiørmessige volumer. På en mesterlig, nesten magisk måte, bærer de vitnesbyrd om arkitekturens kraft og skjønnheten i malte og ornamenterte interiører. Og på tross av (eller kanskje på grunn av) det menneskelige fravær, tar de opp i seg de grunnleggende formål ved kulturinstitusjoner som museer, operahus og bibliotek, som har vært hennes foretrukne motiver i de siste 10 årene. Disse offentlige stedene er voktere av ensyklopedisk kunnskap, det kollektive minnet fra en svunnen tid, samtidig som de er steder for estetisk nytelse, hvile og meditasjon. Kanskje hemmeligheten til denne styrken og skjønnheten ligger i paradokset nærvær / fravær, mellom den nakne klarheten i bildet og mysteriet som strømmer ut av det.

Gjennom sin profesjonalitet og presisjonen i fotograferingen, klarer Candida Höfer å gi et troverdig bilde av sine arkitektoniske subjekt. Hun ser ikke på seg selv som en arkivar som dokumenterer offentlige steder, men som en kunstner som forsøker å gjenskape de første inntrykkene disse stedene skapte i henne. Etter å ha fotografert mange museer, vendte hun oppmerksomheten mot Louvres ”store univers”. Selv om hun kjente det gamle palasset godt, gjenoppdaget hun under dette oppdraget gamle steder, samtidig som hun oppdaget nye i ”the Grand Louvre”. De maleri- og skulpturgalleriene hun valgte var et resultat av mange tirsdagsbesøk – dagen da museet har stengt.


Candida Höfer har sin utdannelse fra Kunstakademie Düsseldorf der hun først studerte film med Ole John, så fotografi med Bernd Becher. Hun har vært en aktiv utstiller siden sin debut tidlig på1970-tallet, deltok på Documenta 11 i 2002 og representerte Tyskland på Venezia-biennalen i 2003 (sammen med Klippenberg).

Candida Höfer er representant for en innflytelsesrik retning innen tysk samtidsfotografi karakterisert ved sin objektivitet og sin dokumenterende, samtidig spektakulære stil. Höfers motivkrets er de offentlige rom som hun fotograferer tømt for mennesker. Ved minutiøs presisjon, bruk av lang eksponeringstid og uten kunstig lys åpenbarer rommene i bildene hennes seg i et poetisk lys og en fortrollet atmosfære.

22. APRIL - 5. AUGUST 2007


Henie-Onstad Kunstsenter : CANDIDA HÖFER

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar