Mange mister bilder ved datakrasj

I en undersøkelse som analysefirmaet Visendi har gjort for IKT-Norge/Fotorådet, kommer det fram at folk i gjennomsnitt har ca. 30 gigabyte med bilder.

- Hvis vi anslår at hvert bilde i snitt maksimum tar ca. 3 megabyte, betyr det at det finnes over 10 000 bilder i hver nordmanns PC, forteller Knut Førsund, informasjonssjef i Fotorådet.

1200 nordmenn i alderen 16 år og oppover besvarte undersøkelsen, likt fordelt på begge kjønn. Aldersgruppen 35 til 54 år var den som hadde den største bildemengden med et snitt på ca. 40 gigabyte, mens gruppen fra 55 og oppover hadde ca. 19 gigabyte.

Kvinnene har for alvor gått i gang med digitalfotografering og hadde et snitt på 34 gigabyte, mens mennene hadde 26. 7 av 10 i undersøkelsen sier at de utelukkende bruker digitalkamera, mens ca. 25 % bruker både filmbasert og digitalt kamera.

Nesten annen hver har opplevd datakrasj

Det sies at det bare finnes to typer databrukere: de som har hatt datakrasj, og de som kommer til å få det. Til nå svart 45,7 % at de hadde opplevd datakrasj en eller flere ganger.

1 av 4 nordmenn har hatt mer enn ett krasj. En av seks mistet "noen" bilder, en av 10 mistet "en del", mens nesten en av 10 mistet det meste eller alt de hadde av bilder.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar